Post

Post

Det finns ett representativt postkontor i Tiiranta, det vill säga Postis försäljnings- och servicepunkt, vilket möjliggör Postis bredare tjänster i Särkisalo. Representativa postkontoren har ersatt Postis egna kontor i stor utsträckning i hela Finland och möjliggjort tjänster för även små orter. På Tiiranta har vi velat ge lokalbefolkningen möjligheten att skicka och ta emot paket och registrerade brev i sin ort. Dessutom inkluderar vårt urval frimärken.

Med informationen som skickas till avsändaren kommer sändningar som anländer till Tiiranta att meddelas via sms eller e-post via Postens serviceportal. Om informationen saknas kommer ett postmeddelande att distribueras till kunden. Posti ansvarar för leveransen av post till Tiiranta, genom vars kundtjänst också spårning av transporter och relaterade förfrågningar hanteras.

Läs mer om Postis prissättning.